Invalidska pokojnina v letu 2010

Dne 31. 01. 2010 ob 12:33, (VIr: seniorji.com)

Pogoji za invalidsko upokojitev
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in nekaterih drugih pogojev, določenih v zakonu. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska komisija
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

I. kategorijo:

  • če ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali
  • če je pri njem podana poklicna invalidnost, zavarovanec pa nima več preostale delovne zmožnosti;

II. kategorijo:

  • če je delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več;

III. kategorijo:

  • če z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa določeno delo opravlja vsaj s polovico polnega delovnega časa oziroma
  • če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali
  • če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

Kaj se šteje za svoj poklic?
Po zakonu je to delo na delovnem mestu, na katero je zavarovanec razporejen, pa tudi vsa tista dela, ki ustrezajo njegovim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se za določena dela zahtevajo v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

  

Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot za odmero starostne pokojnine.

Če pokojninska osnova, izračunana z upoštevanjem plač in zavarovalnih osnov ne dosega zneska najnižje pokojninske osnove, se zavarovancu odmeri invalidska pokojnina od najnižje pokojninske osnove.

Od 1. januarja 2010 znaša najnižja pokojninska osnova 535,51 evrov. Višina najnižje pokojninske osnove se spreminja ob vsakokratni uskladitvi pokojnin za toliko, kot se spremeni višina novih pokojnin. Od 1. januarja 2010 znaša najvišja pokojninska os-nova 2.142,04 evrov. Višina najvišje pokojninske osnove je odvisna od spremembe najnižje pokojninske osnove in predstavlja štirikratnik zneska najnižje pokojninske osnove.

Višina invalidske pokojnine je načeloma odvisna od več elementov in sicer: od višine pokojninske osnove, vzroka za nastanek invalidnosti, dopoljene pokojninske dobe, pa tudi dopolnjene starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. Izjemo predstavlja invalidska pokojnina v primeru invalidnosti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

V letu 2010 se odmeri v višini 79,5% od pokojninske osnove, ne glede na dejansko dol?ino dopolnjene pokojninske dobe in starost zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. Dol?ina dopolnjene pokojninske dobe in starost zavarovanca na dan nastanka invalidnosti pa poleg pokojninske osnove pogojujeta višino odstotka za odmero invalidske pokojnine v primeru invalidnosti zaradi poškodbe izven dela ali bolezni (Vir: ZPIZ).

Informacije o Invalidski upokojitvi v 2010: tukaj.

  

DRUŽABNO

Sorodne novice

Vas zanima več. Vljudno vabljeni k branju sorodnih novic.

OBRESTNE MERE padajo

Banke iz meseca v mesec znižujejo obrestne mere za naše prihranke in varčevanja. Tako rekoč so že blizu ničle. Sedaj sledijo bankam &...

Dne 24. 11. 2015

Kako do stroškov še pred koncem poslovnega leta?

Bliža se konec poslovnega leta in marsikateri direktor si beli glavo s tem kako na podjetju povečati stroške in znižati davčno osnovo ...

Dne 17. 11. 2015

Je ZLATO primerna naložba?

Zlato je realni denar. Že več kot 4.000 let predstavlja svetovno konvertibilno valuto kot tudi zaščito pred političnimi in finančnim...

Dne 17. 11. 2015, (Vir: Finančna hiša d.o.o.)

Na TV3 smo se pogovarjali o življenjskih zavarovanjih

Katere so najpogostejše napake pri sklepanju življenjskih zavarovanj, ki jih delamo varčevalci? Dobo varčevanja moramo prilagodit...

Dne 17. 11. 2015, (Vir: Finančna hiša d.o.o.)


Prijavite se na brezplačne finančne nasvete!
Spremljajte stanja svojih naložb s spletnim brezplačnim e-portfeljem.


Valutaprodaja
HRKHRK7,6230
USDUSD1,0580
CHFCHF1,0900
GBPGBP0,70290
Indeksi% spr.
SBITOP0,16%
Indeksi% spr.
S&P 500+0,06%
NASDAQ+0,22%
STOXX 50N/A
NIKKEI 225-0,30%
Cena naložbenega zlata - ÖGUSSA
masa prodajna odkupna
10g 348,80 € 319,80 €
20g 684,80 € 639,60 €
50g 1.673,00 € 1.599,00 €
100g 3.327,00 € 3.198,00 €
250g 8.245,00 € 7.995,00 €
500g 16.410,00 € 15.990,00 €
1000g 32.780,00 € 31.980,00 €
Osveženo dne 29.11.2015 ob 17:43 uri
Deli z drugimi: