Invalidska pokojnina v letu 2010

Dne 31. 01. 2010 ob 12:33, (VIr: seniorji.com)

Pogoji za invalidsko upokojitev
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in nekaterih drugih pogojev, določenih v zakonu. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska komisija
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

I. kategorijo:

  • če ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali
  • če je pri njem podana poklicna invalidnost, zavarovanec pa nima več preostale delovne zmožnosti;

II. kategorijo:

  • če je delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več;

III. kategorijo:

  • če z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa določeno delo opravlja vsaj s polovico polnega delovnega časa oziroma
  • če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali
  • če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

Kaj se šteje za svoj poklic?
Po zakonu je to delo na delovnem mestu, na katero je zavarovanec razporejen, pa tudi vsa tista dela, ki ustrezajo njegovim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se za določena dela zahtevajo v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

  

Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot za odmero starostne pokojnine.

Če pokojninska osnova, izračunana z upoštevanjem plač in zavarovalnih osnov ne dosega zneska najnižje pokojninske osnove, se zavarovancu odmeri invalidska pokojnina od najnižje pokojninske osnove.

Od 1. januarja 2010 znaša najnižja pokojninska osnova 535,51 evrov. Višina najnižje pokojninske osnove se spreminja ob vsakokratni uskladitvi pokojnin za toliko, kot se spremeni višina novih pokojnin. Od 1. januarja 2010 znaša najvišja pokojninska os-nova 2.142,04 evrov. Višina najvišje pokojninske osnove je odvisna od spremembe najnižje pokojninske osnove in predstavlja štirikratnik zneska najnižje pokojninske osnove.

Višina invalidske pokojnine je načeloma odvisna od več elementov in sicer: od višine pokojninske osnove, vzroka za nastanek invalidnosti, dopoljene pokojninske dobe, pa tudi dopolnjene starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. Izjemo predstavlja invalidska pokojnina v primeru invalidnosti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

V letu 2010 se odmeri v višini 79,5% od pokojninske osnove, ne glede na dejansko dol?ino dopolnjene pokojninske dobe in starost zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. Dol?ina dopolnjene pokojninske dobe in starost zavarovanca na dan nastanka invalidnosti pa poleg pokojninske osnove pogojujeta višino odstotka za odmero invalidske pokojnine v primeru invalidnosti zaradi poškodbe izven dela ali bolezni (Vir: ZPIZ).

Informacije o Invalidski upokojitvi v 2010: tukaj.

  

DRUŽABNO

Sorodne novice

Vas zanima več. Vljudno vabljeni k branju sorodnih novic.

Kredit poceni, kot ga še ni bilo

mag. Karmen Darvaš Šega, Finančna hiša d.o.o. Krediti najcenejši v vsej slove...

Dne 01. 07. 2015, (Vir: Finančna hiša d.o.o.)

Zdravje, naše največje bogastvo! Ali ga cenimo dovolj?

Vesna Rizman, FINANČNA HIŠA Mednarodna skupina znanstvenikov opozarja, da stroški zdr...

Dne 24. 06. 2015

Kaj narediti z glavnim dobitkom na lotu?

Na vprašanja odgovarjata: mag. Karmen Darvaš Šega ...

Dne 16. 06. 2015, 5 milijonov EUR

Tudi kredit vezan na EURIBOR je lahko tvegan

Simon Vincek, finančni skrbnik, Finančna hiša d.o.o. simon.vincek@financnahisa.si V zadnjem času ...

Dne 05. 06. 2015, (Vir: Finančna hiša d.o.o.)


Bonitetna odlicnost
Prijavite se na brezplačne finančne nasvete!
Spremljajte stanja svojih naložb s spletnim brezplačnim e-portfeljem.


Valutaprodaja
HRKHRK7,5885
USDUSD1,1100
CHFCHF1,0457
GBPGBP0,70905
Indeksi% spr.
SBITOP0,27%
Indeksi% spr.
S&P 500+0,49%
NASDAQ+0,40%
STOXX 50N/A
NIKKEI 225+0,46%
Cena naložbenega zlata - ÖGUSSA
masa prodajna odkupna
10g 367,20 € 336,60 €
20g 720,80 € 673,20 €
50g 1.761,00 € 1.683,00 €
100g 3.502,00 € 3.366,00 €
250g 8.677,50 € 8.415,00 €
500g 17.270,00 € 16.830,00 €
1000g 34.510,00 € 33.660,00 €
Osveženo dne 01.07.2015 ob 18:07 uri
http://www.alta.si
Deli z drugimi: