Invalidska pokojnina v letu 2010

Dne 31. 01. 2010 ob 12:33, (VIr: seniorji.com)

Pogoji za invalidsko upokojitev
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in nekaterih drugih pogojev, določenih v zakonu. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska komisija
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

I. kategorijo:

II. kategorijo:

III. kategorijo:

Kaj se šteje za svoj poklic?
Po zakonu je to delo na delovnem mestu, na katero je zavarovanec razporejen, pa tudi vsa tista dela, ki ustrezajo njegovim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se za določena dela zahtevajo v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

  

Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot za odmero starostne pokojnine.

Če pokojninska osnova, izračunana z upoštevanjem plač in zavarovalnih osnov ne dosega zneska najnižje pokojninske osnove, se zavarovancu odmeri invalidska pokojnina od najnižje pokojninske osnove.

Od 1. januarja 2010 znaša najnižja pokojninska osnova 535,51 evrov. Višina najnižje pokojninske osnove se spreminja ob vsakokratni uskladitvi pokojnin za toliko, kot se spremeni višina novih pokojnin. Od 1. januarja 2010 znaša najvišja pokojninska os-nova 2.142,04 evrov. Višina najvišje pokojninske osnove je odvisna od spremembe najnižje pokojninske osnove in predstavlja štirikratnik zneska najnižje pokojninske osnove.

Višina invalidske pokojnine je načeloma odvisna od več elementov in sicer: od višine pokojninske osnove, vzroka za nastanek invalidnosti, dopoljene pokojninske dobe, pa tudi dopolnjene starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. Izjemo predstavlja invalidska pokojnina v primeru invalidnosti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

V letu 2010 se odmeri v višini 79,5% od pokojninske osnove, ne glede na dejansko dol?ino dopolnjene pokojninske dobe in starost zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. Dol?ina dopolnjene pokojninske dobe in starost zavarovanca na dan nastanka invalidnosti pa poleg pokojninske osnove pogojujeta višino odstotka za odmero invalidske pokojnine v primeru invalidnosti zaradi poškodbe izven dela ali bolezni (Vir: ZPIZ).

Informacije o Invalidski upokojitvi v 2010: tukaj.

  

‹‹ Nazaj



Alta Zima podaljšana

Prijavite se na brezplačne finančne nasvete!


Valutaprodaja
HRKHRK7,6245
USDUSD1,3855
CHFCHF1,2175
GBPGBP0,82430
Indeksi% spr.
SBITOP-0,83%
Indeksi% spr.
S&P 500+0,14%
NASDAQ+0,23%
STOXX 50N/A
NIKKEI 225-0,00%
Cena naložbenega zlata - ÖGUSSA
masa prodajna odkupna
10g 327,20 € 300,00 €
20g 642,40 € 600,00 €
50g 1.569,50 € 1.500,00 €
100g 3.121,00 € 3.000,00 €
250g 7.735,00 € 7.500,00 €
500g 15.390,00 € 15.000,00 €
1000g 30.750,00 € 30.000,00 €
Osveženo dne 17.04.2014 ob 22:40 uri




Alta Akcija Februar

Deli z drugimi: